Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Výsadba ovocného sadu a výstavba haly na uskladnenie produkcie 110KE1402646 Agroprodukt, s.r.o. 139 762,51 € 0,00 €
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku využívaním nového moderného strojnotechnologického vybavenia na pestovanie a pozberovú úpravu zeleniny - Andrej Adamčo ADAMČO 110KE1402648 Andrej Adamčo ADAMČO 16 959,00 € 16 959,00 €
Technika na pestovanie a zber zeleniny - konzumné zemiaky 110ZV1402721 Štefan Csank 47 050,00 € 47 050,00 €
Modernizácia fariem - stavba a stroje - PD Zemné 110NR1402655 Poľnohospodárske družstvo v Zemnom, družstvo 236 244,35 € 57 284,45 €
Modernizácia fariem - Poľnohospodárske družstvo Mlynica 110PR1402659 Poľnohospodárske družstvo Mlynica 177 500,00 € 177 500,00 €
Modernizácia fariem- AGRO-S spol. s r.o. 110KE1402611 AGRO-S spol. s r.o. 47 000,00 € 47 000,00 €
Nákup techniky do ovocného sadu a zriadenie ovocného sadu 110TN1402590 Ing. Marián Mikula - M CONSULT 21 398,40 € 0,00 €
Pestovateľský fóliovník na pestovanie zeleniny 110NR1402687 TOP - IMMOSTATE, s.r.o. 260 257,00 € 260 257,00 €
Modernizácia farmy - Pavel Bábics 110TT1402746 Pavel Bábics 59 805,20 € 59 805,20 €
Obstaranie techniky pre pestovanie a zber ovocia 110TN1402610 Biodynamic Libichava, s. r. o. 170 756,00 € 106 781,60 €
Modernizácia farmy - Záhorie Farms s.r.o. 110TT1402703 Záhorie Farms s.r.o. 169 756,00 € 169 756,00 €
Modernizácia farmy - FIALA-VITALITA 110NR1402753 FIALA-VITALITA, s.r.o. 72 199,16 € 72 199,16 €
Modernizácia technických zariadení 110ZV1402674 M-SZ Agro, s.r.o. 127 906,51 € 87 274,50 €
Rekonštrukcia haly na uskladnenie a pozberovú úpravu ovocia a zeleniny, obstaranie techniky potrebnej do sektora ovocia a zeleniny 110NR1402703 Ing. Pavol Gunár 174 826,71 € 174 826,70 €
Modernizácia farmy - Ing, Peter Miklóš 110ZV1402723 Peter Miklóš 27 550,00 € 27 550,00 €
Modernizácia a rozšírenie produkcie spoločnosti Dunaj Fruit s.r.o. 110TT1402748 Dunaj Fruit s.r.o. 63 118,19 € 0,00 €
Modernizácia farmy - Anton Édes 110NR1402754 Anton Édes 43 752,77 € 40 312,84 €
Zefektívnenie a modernizácia technológie pestovania a skladovania zemiakov 110TT1402749 SLOV - MART, s.r.o. 194 518,80 € 0,00 €
Nákup poľnohospodárskej techniky 110TT1402687 EuroGen spol. s r.o. 350 930,00 € 105 925,00 €
Výsadba ovocného sadu orechov vrátane strojového vybavenia 110NR1402711 Poľnohospodárske družstvo KOLTA 58 840,40 € 58 840,38 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.