Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Technologické zabezpečenie pozberovej úpravy zeleniny 041BA060024 Pavel Dömötör 60 000,00 € 0,00 €
Vybudovanie pozberovej linky na úpravu komodít pre potreby kŕmenia v ŽV a spracovania sóje 041KE060154 AT ABOV, spol. s r.o. 100 000,00 € 0,00 €
Pozberová úprava chmeľu 041BB060214 Banskobystrický pivovar, a.s. 119 800,00 € 0,00 €
Rekonštrukcia skladu hrozna a ovocia 041BA060022 Villa Vino Rača a.s. 60 000,00 € 0,00 €
Modernizácia nástrojov rastlinnej výroby farmy ZEMEDAR 041PO060246 ZEMEDAR, s.r.o. 60 000,00 € 0,00 €
Investície do skladu zemiakov a vnútorného vybavenia predajne 041PO060270 DUFART, s.r.o. 11 371,32 € 0,00 €
Rekonštrukcie ustajňovacích priestorov a modernizácia chovu HD v spoločnosti AGROLUK 041PO060117 AGROLUK, s.r.o. 180 000,00 € 0,00 €
Investície do rekonštrukcie, modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy v PD Jelšovce 041NR060142 Poľnohospodárske družstvo Jelšovce 40 000,00 € 0,00 €
Stavebná a technologická modernizácia živočíšnej výroby 041ZA060027 HANNIBAL, s.r.o. 179 764,00 € 0,00 €
Modernizácia skladu na ovocie 041NR060179 OVD - Ovocinárske družstvo 119 947,24 € 0,00 €
Výsadba nového ovocného sadu jabloní 041BB060266 AMAZONIT s.r.o. 98 682,00 € 0,00 €
Produkčný skleník - POVAŽAN 041TN060110 ZERA s. r. o. 112 278,25 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.