Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum ukončenia projektu
Posilnenie ekologickej stability krajiny v prímestskej časti Žiliny zalesnením poľnohospodárasakej pôdy. 208000011201 Urbárske pozemkové spoločenstvo Žilina - Trnové 13 532,49 € 1 691,56 €
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy 208000023901 Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Horovce 18 402,71 € 2 300,33 €
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy- Družstvo ROVNOSŤ Mestisko 208000000602 Družstvo ROVNOSŤ Mestisko 41 782,52 € 9 285,00 €
Horný prídel 2 A 208000036303 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť 9 294,11 € 2 323,50 €
Posilnenie ekologickej stability krajiny založením ekologicky stabilného lesného porastu v lokalite Vavrišovský Háj – Danišovo parcela č. 765/7 208000065801 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 18 570,00 € 2 321,25 €
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy "Pod Kľúčom". 208000058301 Urbárni spolumajitelia-pozemkové spoločenstvo Veličná 11 971,05 € 1 496,38 €
Zalesnenie ornej pôdy a jej ďalšie obhospodarovanie. 208000066103 POLET, s.r.o. 35 950,35 € 4 493,79 €
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy 208000023902 Urbárska obec Horovce, pozemkové spoločenstvo 12 937,67 € 1 617,21 €
ECOSEKCIA II 208000164802 ECO SEKCIA, s.r.o. 7 749,59 € 968,69 €
Horný prídel - 2B 208000036305 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť 10 988,84 € 2 746,46 €
Horný prídel - 1 208000036304 Urbárske pozemkové spoločenstvo Hrochoť 18 588,41 € 4 642,50 €
Zalesnenie poľnohospodárskej pôdy Detva - Kolárov vrch 208000165101 Debnár Jozef 2 864,97 € 318,32 €
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Nitrianske Pravno 208000128901 Obec Nitrianske Pravno 11 394,81 € 1 424,35 €
Posilnenie ekologickej stability krajiny založením ekologicky stabilného lesného porastu v lokalite Čierny Háj – Blchova lúka parcela č.1976/2,1976/3,1977/3,1977/5,1978,1979/2 208000131501 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci 11 803,76 € 1 475,46 €
Posilnenie ekologickej stability krajiny založením ekologicky stabilného lesného porastu v lokalite Vavrišovský Háj – Danišovo parcela č. 765/8 208000065802 Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo 18 570,00 € 2 321,25 €
Projekt pozemkových úprav Hôrky 130BA0900405 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 22 001,00 € 0,00 €
Projekt pozemkových úprav Šandal 130BA0900422 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 48 074,71 € 44 647,41 €
Modernizácia farmy-BÁLINT a spol. s r.o. 110ZV1402682 BÁLINT a spol. s r.o. 27 244,00 € 27 244,00 €
Gazdovský dvor Jabloňovce 120NR1402636 EKO GREEN, s.r.o. 13 303,07 € 0,00 €
Modernizácia technológie v pestovaní zeleniny 110NR1402715 VITA - ZEL & company, spol. s r.o. 23 025,00 € 23 025,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.