Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy
Založenie orechového sadu 110TT1402684 PROGREEN s.r.o. 21 845,32 € 9 362,28 €
Výsadba ovocného sadu višní vrátane obstaranie technológie a strojového vybavenia 110TN1402608 OVOSAD spol. s r.o. 31 443,00 € 31 442,60 €
Rekonštrukcia ovocného sadu a obstaranie strojového vybavenia 110NR1402713 Ing. František Mrázik - AGROPOL 230 771,72 € 230 771,72 €
Obstaranie strojov do rastlinnej výroby na modernizáciu farmy 110KE1402645 BESKYDIA s.r.o. 52 555,00 € 52 555,00 €
Rekonštrukcia ovocných sadov vrátane technológie a strojového vybavenia 110KE1402628 AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 70 776,75 € 70 776,75 €
Modernizácia farmy - SHR Ladislav Csernus 110ZV1402720 Ladislav Csernus 17 000,00 € 17 000,00 €
Technika na pestovanie a zber zeleniny - konzumné zemiaky 110ZV1402721 Štefan Csank 47 050,00 € 47 050,00 €
Technológia do živočíšnej výroby 120TT1402655 VITAGRO, s.r.o. 26 840,00 € 26 840,00 €
Modernizácia farmy - Mária Ballová 110NR1402733 Ing. Mária Ballová - Mária 54 376,00 € 54 376,00 €
Rekonštrukcia haly na uskladnenie a pozberovú úpravu ovocia a zeleniny, obstaranie techniky potrebnej do sektora ovocia a zeleniny 110NR1402703 Ing. Pavol Gunár 174 826,71 € 174 826,70 €
Hala s príslušenstvom 110ZV1402677 RD SITNO PRENČOV a.s. 487 243,83 € 487 243,76 €
Modernizácia zeleninárskej výroby 110TT1402685 Ing. Jozef Rusňák - AGROPLANT 21 503,91 € 21 503,90 €
Modernizácia rastlinnej výroby v spoločnosti DUFREX, s.r.o. 110NR1402659 DUFREX, s.r.o. 468 950,00 € 468 950,00 €
Pestovateľský fóliovník na pestovanie zeleniny 110NR1402687 TOP - IMMOSTATE, s.r.o. 260 257,00 € 260 257,00 €
Modernizácia farmy - Pavel Bábics 110TT1402746 Pavel Bábics 59 805,20 € 59 805,20 €
Obstaranie techniky pre práce vo vinohrade 110KE1402617 Chateau GRAND BARI s.r.o. 12 023,20 € 12 023,20 €
Modernizácia farmy Kokava nad Rimavicou 110ZA1402633 Združené poľnohospodárske družstvo Poltár 51 457,51 € 51 457,50 €
Tradícia, kvalita, čerstvosť = produkty NH FARMA na stôl 120TT1402645 NH FARMA s.r.o. 115 916,67 € 115 916,67 €
Modernizácia farmy-BÁLINT a spol. s r.o. 110ZV1402682 BÁLINT a spol. s r.o. 27 244,00 € 27 244,00 €
Doplnenie strojnotechnického vybavenia pre špecialnu rastlinnú výrobu 110NR1402748 Združenie agropodnikateľov, družstvo 184 920,00 € 184 920,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.