Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Zavádzanie inovatívnych technológií do poľnohospodárskych podnikov – AGROBO NITRA, s.r.o. 041BA060001 AGROBO NITRA, s.r.o. 35 946,00 € 0,00 €
Návesný postrekovač s rozpätím ramien 24 m 041BA060002 Poľnohospodárske družstvo Budmerice 15 848,40 € 15 848,40 €
Stroj na hnojenie kvapalnými organickými hnojivami pre FirstFarms Agra M s.r.o 041BA060003 FirstFarms Agra M s. r. o. 59 550,00 € 0,00 €
Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a anorganických hnojív a ostatných substrátov Poľnohospodárskeho družstva BLATNÉ 041BA060005 Poľnohospodárske družstvo BLATNÉ 58 881,00 € 0,00 €
Investície do hmotného majetku, oblasť 8 - Podielnicke družstvo DUNAJ 041BA060006 Podielnicke družstvo DUNAJ 582 400,00 € 0,00 €
Obstaranie postrekovačov 041BA060008 Karpatská perla, s.r.o. 30 000,00 € 0,00 €
Výstavba hál na odchov mládok v Budmericiach 041BA060011 MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o. 599 988,66 € 0,00 €
Zavádzanie inovatívnych technológií 041BA060012 Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo so sídlom v Chorvátskom Grobe 34 695,15 € 0,00 €
Modernizácia farmy hospodárskeho chovu koní. 041BA060013 Agro Horse s.r.o. 599 999,20 € 0,00 €
FirstFarms Mast Stupava, a.s. - investícia do strojového parku v ŽV 041BA060014 FirstFarms Mast Stupava a.s. 60 000,00 € 0,00 €
Maštaľ pre Nandin Dvor 041BA060015 NANDIN DVOR, a.s. 104 955,60 € 0,00 €
Rekonštrukcia maštale 041BA060016 Roľnícke družstvo podielníkov 60 000,00 € 0,00 €
Výstavba ustajňovacích priestorov HD a nádrže na hnojovicu v spoločnosti FirstFarms Agra M, s.r.o. 041BA060018 FirstFarms Agra M s. r. o. 155 255,53 € 0,00 €
Nákup strojov do živočíšnej výroby 041BA060019 Pospo, s.r.o. 45 000,00 € 0,00 €
Rekonštrukcia kravína č. 2 II. etapa a nákup techniky 041BA060020 AGROPARTNER spol. s r.o. 59 999,30 € 0,00 €
Pozberová úprava a skladovacie priestory 041BA060021 Roľnícke družstvo podielníkov 45 000,00 € 0,00 €
Rekonštrukcia skladu hrozna a ovocia 041BA060022 Villa Vino Rača a.s. 60 000,00 € 0,00 €
Modernizácia pozberovej úpravy 041BA060023 Ľudovít Dubovský 18 844,50 € 0,00 €
Technologické zabezpečenie pozberovej úpravy zeleniny 041BA060024 Pavel Dömötör 60 000,00 € 0,00 €
Pozberová úprava zeleniny 041BA060027 Michal Szalay 60 000,00 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.