Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 6.1 ? Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov 061BA090030 Vojtech Markovics 50 000,00 € 0,00 €
Administratívna budova - prestavba 2.NP na ubytovanie 064ZA070029 AGROFIN, poľnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo 48 042,76 € 0,00 €
Agrofarma Janega 061TN090097 Štefan Janega - SHR 50 000,00 € 0,00 €
Agrofarma Pramuka 061BB090031 Ján Pramuka - SHR 50 000,00 € 0,00 €
Agrofarma - Pribulová 061PO090027 Mgr. Lenka Pribulová 50 000,00 € 0,00 €
Agrofarma Vrbovce 061TN090178 Zuzana Janegová - SHR 50 000,00 € 0,00 €
AGROSTAAR KB spol. s r.o. 041TT060047 AGROSTAAR KB, spol. s r.o. 796 993,00 € 0,00 €
Agroturistická usadlosť Banská Belá 064BB070027 POĽNOHOSPODÁRSKE AGRODRUŽSTVO s.r.o. 775 075,81 € 0,00 €
Agroturistické zariadenie - Vrchársky dvor 064BB070107 Andrej Rajníc 163 891,39 € 0,00 €
Agroturistický areál Hniezdne 064PO070001 AGRO-HNIEZDNE, s.r.o. 1 023 534,19 € 307 893,95 €
Agroturistický areál Malá Bara 064KE070029 TOKAJ GOLD s.r.o. 1 629 668,31 € 0,00 €
Alexandra Balčáková - SHR 061PO090082 Alexandra Balčáková 50 000,00 € 0,00 €
Alexandra Malá ? začínajúci mladý poľnohospodár v oblasti včelárstva. 061PO090239 Alexandra Malá 50 000,00 € 0,00 €
Anabela Svitková - začatie podnikateľskej činnosti v poľnohospodárstve 061BB090172 Anabela Svitková 50 000,00 € 0,00 €
Andrea Valentová SHR 061KE090029 Andrea Valentová 50 000,00 € 0,00 €
Apartmánový dom Zuberec 064ZA070014 Rákoň, s.r.o. 288 957,79 € 0,00 €
Apartmány Veľká Lomnica 064PO070064 IQ Vision, s.r.o. 1 631 629,99 € 969 883,96 €
ApiFarma - zriadenie chovu včiel 061ZA090064 Júlia Martinovičová 50 000,00 € 0,00 €
Areál na spracovanie obilia a skladovanie 042TT080014 QUESTER, spol. s r.o. 799 560,82 € 0,00 €
AREÁL VODA- TOUR 064TT070011 BEL - TRADE spol. s.r.o. 1 195 694,64 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.