Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa 064BB070073 Adamas Alliance, s.r.o. 176 754,93 € 0,00 €
Hala na spracovanie prípravkov z ovocia 042NR080044 ADIVIT, spol. s r.o. 999 999,74 € 0,00 €
Výstavba rekreačnej dvojchaty na Donovaloch 064BB070089 ADL GROUP, s.r.o. 376 465,17 € 0,00 €
Investície do modernizácie výrobnej haly, nákup mraziarenského vozidla a nákup technológie na spracovanie ovocia pre spoločnosť Adria Golad Slovakia, spol. s r.o. 042BB080015 Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 74 790,00 € 0,00 €
Založenie a rozvoj pštrosej farmy 061TT090012 Adriána Sprušanská 50 000,00 € 0,00 €
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - Adrián Babka 061BB090177 Adrián Babka 50 000,00 € 0,00 €
Podpora začatia podnikania - Investícia do živočíšnej výroby Adrián Horváth 061NR090157 Adrián Horváth 50 000,00 € 0,00 €
Včelnica Na Čiertolí 061BB090251 Adrián Kýpeť 50 000,00 € 0,00 €
Investície do hmotného majetku, oblasť 5 - Adrián Nagy - ADOREX 041BB060202 Adrian Nagy - ADOREX 39 982,59 € 0,00 €
Modernizácia farmy - ADOREX 110NR1402755 Adrián Nagy - ADOREX 51 930,00 € 0,00 €
"Dvor Dianaa" 061PO090299 Agáta Baňasová 50 000,00 € 0,00 €
Novostavba kravína 041BB060092 AGB GROUP s.r.o. 179 892,26 € 0,00 €
Rozšírenie služieb areálu AG Hradová, Lučenec 064BB070028 AG Hradová s.r.o. 370 350,55 € 0,00 €
Výsadba ovocného sadu 041BB060271 AG Hradová s.r.o. 89 998,37 € 0,00 €
Rozšírenie spracovateľskej prevádzky AG Hradová, s.r.o. 042BB080023 AG Hradová s.r.o. 64 843,20 € 0,00 €
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov – AGISS, s.r.o. 041PO060020 AGISS, s.r.o. 1 376 225,38 € 926 449,00 €
Modernizácia farmy - AGRA - CAK 110TT1402743 AGRA - CAK, s.r.o. 51 764,00 € 51 763,76 €
Investície do poľnohospodárskeho podniku – AGRIA Liptovký Ondrej, a.s. 041ZA060007 AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 824 182,61 € 0,00 €
Investícia do živočíšnej výroby - Agrimet Damenius s.r.o. 041BB060052 AGRIMET Damenius, s.r.o. 709 435,84 € 0,00 €
Výsadba ovocného sadu orechov 110ZV1402709 AGRI MILUS, s.r.o. 66 168,15 € 41 379,20 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.