Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Čerpaný príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Nákup technológie na spracovanie medu, RAMU s. r. o. 042TN080016 RAMU s.r.o. 1 322,02 € 0,00 €
Stratégia CLLD pre región Zlatá cesta 191BB040010 Občianske združenie Zlatá cesta 2 610,00 € 2 610,00 €
Zalesnenie poľnohospodárskej pôdy Detva - Kolárov vrch 208000165101 Debnár Jozef 2 864,97 € 318,32 €
Prípravná podpora - Občianske združenie Agroprameň 191TT040013 Agroprameň 2 950,00 € 2 950,00 €
Vypracovanie dokumentu Stratégia miestneho rozvoja - CLLD pre MAS - Naše Považie 191TN040012 Naše Považie 2 950,00 € 2 950,00 €
Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Miestnu akčnú skupinu TOKAJ - ROVINA, o.z 191KE040010 Miestna akčná skupina TOKAJ - ROVINA o.z 3 000,00 € 3 000,00 €
"Rozvoj Šafránu - naša priorita" 191PO040005 MAS ŠAFRÁN 3 000,00 € 3 000,00 €
Príprava Stratégie CLLD MAS Chopok juh 191BB040008 Miestna akčná skupina Chopok juh 3 000,00 € 3 000,00 €
Vypracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Miestnu akčnú skupinu HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. 191KE040018 MAS HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z. 3 000,00 € 3 000,00 €
Príprava stratégie CLLD pre územie OZ KRAS 191KE040004 Občianske združenie KRAS 3 000,00 € 3 000,00 €
Návrh a spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS Partnerstvo BACHUREŇ 191PO040013 Partnerstvo BACHUREŇ 3 000,00 € 3 000,00 €
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou "Safari LEVa" 191PO040017 Občianske združenie MAS LEV, o.z. 3 330,00 € 0,00 €
Vybudovanie kamerového systému v areáli pre živočíšnu výrobu v Dunajskom Klátove 041TT060103 ŠKOLSKÉ HOSPODÁRSTVO - BÚŠLAK, spol. s r.o. 3 615,20 € 0,00 €
Príprava CLLD stratégie na roky 2014 - 2020 pre Kopaničiarsky región - MAS 191TN040011 Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 3 780,00 € 3 776,20 €
Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš - príprava stratégie CLLD 191PO040012 Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš 3 960,50 € 3 960,50 €
Vypracovanie Stratégie CLLD - "5P - Program pre príťažlivé Podpoľanie +" 191BB040020 Podpoľanie 4 440,00 € 4 440,00 €
Stratégia CLLD Miestnej akčnej skupiny Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 191TT040003 Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom, o.z. 4 494,00 € 4 494,00 €
Príprava stratégie rozvoja územia Dolnohronské rozvojové partnerstvo 191NR040006 Dolnohronské rozvojové partnerstvo 4 500,00 € 0,00 €
Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 191NR040017 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 4 500,00 € 4 500,00 €
Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 191NR040010 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 4 500,00 € 4 500,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.