Projekty

Projekty implementované v rámci Programu rozvoja vidieka v programovom období 2014-2020. Stav k 28.02.2018.
Search Reset filter
Názov Kód Prijímateľ Zazmluvnený príspevok Dátum podpisu zmluvy Dátum ukončenia projektu
Zriadenie a výsadba ovocného sadu 110NR1402649 Martin Michalko 19 090,20 € 0,00 €
Modernizácia farmy - ADOREX 110NR1402755 Adrián Nagy - ADOREX 51 930,00 € 0,00 €
Modernizácia fariem - Krížový dvor s.r.o. 110NR1402705 Krížový dvor s.r.o. 34 203,61 € 0,00 €
Modernizácia farmy - Juraj Koszorús 110TT1402741 Juraj Koszorús 43 118,00 € 0,00 €
Modernizácia skladov ovocia a nákup poľnohospodárskej techniky - STATOK, s.r.o. 110TN1402603 STATOK s. r. o. 372 768,41 € 0,00 €
Modernizácia a rozšírenie produkcie spoločnosti Dunaj Fruit s.r.o. 110TT1402748 Dunaj Fruit s.r.o. 63 118,19 € 0,00 €
Modernizácia fariem - Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 110NR1402670 Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom 41 827,20 € 0,00 €
Investície do Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 110ZV1402673 Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo 487 123,04 € 0,00 €
Investície do AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 110ZV1402681 AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo 208 268,87 € 0,00 €
Zefektívnenie hospodárenia poľnohospodárskeho družstva 110TT1402697 Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove 247 525,92 € 0,00 €
Modernizácia strojového vybavenia na pestovanie zeleniny 110NR1402746 Ponti-M, s.r.o. 290 301,20 € 0,00 €
Obstaranie strojov na pestovanie zeleniny a rekonštrukcia objektov 110TT1402677 Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 213 638,85 € 0,00 €
Rekonštrukcia prestarnutého ovocného sadu 110KE1402649 Mitali, s.r.o. 468 456,03 € 0,00 €
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku využívaním nového moderného strojno-technologického vybavenia do vinohradu - Ing. Pavol Michálek 110KE1402644 Ing. Pavol Michálek 7 990,00 € 0,00 €
Zefektívnenie a modernizácia technológie pestovania a skladovania zemiakov 110TT1402749 SLOV - MART, s.r.o. 194 518,80 € 0,00 €
Výsadba ovocného sadu sliviek vrátane oplotenia a obstarania strojov na manipuláciu s ovocím v spoločnosti EKORAJ ĎURĎOVÉ, s.r.o. 110TN1402594 EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 35 370,84 € 0,00 €
Nákup techniky do ovocného sadu a zriadenie ovocného sadu 110TN1402590 Ing. Marián Mikula - M CONSULT 21 398,40 € 0,00 €
Výsadba ovocného sadu a výstavba haly na uskladnenie produkcie 110KE1402646 Agroprodukt, s.r.o. 139 762,51 € 0,00 €
Modernizácia farmy - AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 110TT1402659 AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o. 365 510,99 € 0,00 €
Modernizácia fariem - BALLA & BALLA, s.r.o. 110NR1402662 BALLA & BALLA, s.r.o. 76 008,40 € 0,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.