Programy

Programy implementované v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2004-2009
Search Reset filter
Programová oblasť Zdroj Alokácia celkom Alokácia FM Alokácia ŠR Čerpanie celkom Čerpanie FM Čerpanie ŠR Čerpanie VZ Počet projektov Počet úspešne ukončených projektov
NFP (SK0001) - Technická asistencia 1 703 143,72 € 1 447 672,16 € 255 471,56 € 0,00 € 1 312 170,64 € 1 115 345,05 € 196 825,60 € 0,00 €
Sprostredkovatelia (Blokové granty) 16 211 033,73 € 13 779 378,67 € 2 431 655,06 € 0,00 € 16 117 294,28 € 13 699 700,02 € 2 417 594,26 € 0,00 € 8
Koneční prijímatelia (individuálne projekty) 55 272 287,65 € 46 981 444,50 € 8 290 843,15 € 0,00 € 52 082 063,95 € 44 269 754,36 € 7 812 309,59 € 0,00 € 88
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.