Programy

Programy implementované v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2004-2009

Sprostredkovatelia (Blokové granty)

16 211 033,73 €

13 779 378,67 €

2 431 655,06 €

0,00 €

16 117 294,28 €

13 699 700,02 €

2 417 594,26 €

0,00 €

8

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.