Programy

Programy implementované v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2004-2009

Koneční prijímatelia (individuálne projekty)

55 272 287,65 €

46 981 444,50 €

8 290 843,15 €

0,00 €

52 082 063,95 €

44 269 754,36 €

7 812 309,59 €

0,00 €

88

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.