Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji DGV02001 374 769,00 € 317 353,10 € NUTS4 Košice I ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Košický samosprávny kraj 35541016
Zlepšenie rozsahu, kvality a dostupnosti poradenstva pre obete domáceho násilia v regiónoch Slovenska DGV03011 113 506,00 € 109 139,00 € NUTS4 Bratislava I ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Pomoc obetiam násilia 31795382
Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici CBC01017 829 180,00 € 829 180,00 € NUTS4 Košice IV ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí CLT02010 797 814,00 € 779 220,88 € NUTS4 Nitra ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra 35593008
Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie pomocou aktivít Základnej školy Kružlová INC01017 36 320,00 € 36 281,17 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola Kružlová 36158348
Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie v rámci ZŠ Nižný Mirošov INC01011 38 560,00 € 36 767,07 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola Nižný Mirošov, Nižný Mirošov 36158399
ZŠ Nižná Polianka - miesto znížovania národných nerovnosti a podpory sociálnej inklúzie INC01019 37 520,00 € 31 371,08 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou Nižná Polianka 37877071
Zvyšovanie povedomia a vyhľadávanie obetí domáceho násilia u špecifických cieľových skupín. DGV01012 84 891,00 € 77 408,88 € NUTS4 Bratislava V ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Poradenské Centrum Nádej 31745679
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.