Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax ACC03053 40 000,00 € 39 984,32 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina 37815091
Dobré trhovisko je svetlom mesta CLT3002 82 400,00 € 78 436,07 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva "punkt" 42128013
Do integrovanej školy s radosťou INC01008 38 020,00 € 26 653,90 € NUTS4 Trebišov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Boľ 35544546
DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA CBC01002 873 779,00 € 1 189 567,00 € NUTS4 Košice IV ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o. 45742413
EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES ACC03051 39 758,04 € 39 280,03 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce 17080703
Ekodedina/Екосело CBC01026 299 807,00 € 266 134,35 € NUTS4 Košice-okolie ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Hriňovská energetická, s.r.o. 36038822
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej ACC03052 37 857,93 € 31 566,15 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Žofie Bosniakovej 00614505
Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci ACC03070 26 255,43 € 13 192,89 € NUTS4 Lučenec ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 37833995
Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve CLT03011 198 973,00 € 198 875,96 € NUTS1 Slovenská republika ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva MIRAFILM s.r.o. 36729256
FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie CLT03006 108 454,00 € 96 330,44 € NUTS4 Trnava ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913
Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení CLT03007 160 430,00 € 88 200,00 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva NAŠE SLNKO, o.z. 30800013
Generation 2020/ Generácia 2020/ Ґенерація 2020 CBC01011 297 088,00 € 322 773,00 € NUTS4 Košice I ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Karpatská nadácia 31995420
Hrad Ľupča - Obnova horného nádvoria CLT02007 478 278,00 € 447 674,92 € NUTS4 Brezno ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s. 31562141
HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže CLT02002 511 125,00 € 511 124,90 € NUTS4 Veľký Krtíš ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Slovenské národné múzeum 00164721
Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc" CBC01008 575 486,00 € 574 701,00 € NUTS4 Snina ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429
Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov INCPP001 421 859,00 € 377 963,45 € NUTS4 Bratislava III ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Štátny pedagogický ústav 30807506
Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia DGV02005 188 377,00 € 129 691,47 € NUTS4 Bratislava IV ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Aliancia žien Slovenska 30809177
Karpatský portál. CBC01020 247 921,00 € 214 932,90 € NUTS4 Rožňava ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca FOR REGION EU, n.o. 45735069
Komunikácia umenia - Umenie komunikácie CLT03008 88 200,00 € 88 200,00 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva NAŠE SLNKO, o.z. 30800013
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.