Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Máme k sebe blízko CBC01019 212 398,00 € 0,00 € NUTS4 Košice I ukončený (zrušený) NFM SK08 Cezhraničná spolupráca LUTO EDUCATION s.r.o. 36604798
ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA GII01003 1 749 775,00 € 0,00 € NUTS4 Rimavská Sobota ukončený NFM SK07 Zelené inovácie v priemysle ECO FILM, s.r.o. 00651206
VODA OKOLO NÁS - WAU ACC03023 39 487,00 € 6 176,64 € NUTS4 Bytča ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Špeciálna základná škola s materskou školou internátna [zrušená] 36137600
Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci ACC03070 26 255,43 € 13 192,89 € NUTS4 Lučenec ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 37833995
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
Vzdelanie - predpoklad zmeny INC01004 22 888,00 € 21 514,10 € NUTS4 Kežmarok ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice 35553189
Multikulturalizmus v našej škole INC01006 36 610,00 € 23 401,00 € NUTS4 Rožňava ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola, Štítnik 35543604
UZDRAVME SVET ACC03007 27 484,00 € 23 512,38 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993
"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY" ACC03012 37 611,00 € 25 077,17 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 00161772
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec ACC03064 39 963,00 € 25 758,16 € NUTS4 Rimavská Sobota ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec 37828304
Do integrovanej školy s radosťou INC01008 38 020,00 € 26 653,90 € NUTS4 Trebišov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Boľ 35544546
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš ACC03063 37 350,00 € 28 222,11 € NUT5 Veľký Krtíš ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Veľký Krtíš 37831631
Urob kroky dopredu INC01005 39 180,00 € 28 243,82 € NUTS4 Rožňava ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola Krásnohorské Podhradie, Krásnohorské Podhradie 35543710
Cez umenie k inklúzii INC01003 40 000,00 € 28 501,34 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnicka 1, Košice 42107148
Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď ACC03030 33 600,50 € 28 733,70 € NUTS4 Sobrance ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola 35545593
POZNÁVACIA ZÁHRADA ACC03043 36 922,00 € 29 788,34 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Cernina 36158313
PUTOVANIE VODNEJ KVAPKY ACC03026 39 768,00 € 31 011,86 € NUTS4 Medzilaborce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola 37874063
ZŠ Nižná Polianka - miesto znížovania národných nerovnosti a podpory sociálnej inklúzie INC01019 37 520,00 € 31 371,08 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou Nižná Polianka 37877071
Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej ACC03052 37 857,93 € 31 566,15 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Žofie Bosniakovej 00614505
Modrá Škola - Dažďová záhrada pre našu budúcnosť ACC03058 39 655,00 € 31 782,24 € NUTS4 Prešov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou - Šarišské Bohdanovce 37876805
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.