Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
Vzdelanie - predpoklad zmeny INC01004 22 888,00 € 21 514,10 € NUTS4 Kežmarok ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice 35553189
Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci ACC03070 26 255,43 € 13 192,89 € NUTS4 Lučenec ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 37833995
UZDRAVME SVET ACC03007 27 484,00 € 23 512,38 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993
Rozvoj interkultúrneho vzdelávania a mimoškolských aktivít v základnej škole v Cinobani INC01015 32 400,00 € 31 821,52 € NUTS4 Poltár ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou, Banská 116/47, Cinobaňa 37831577
Prispôsobenie sa klimatickým zmenám v areáli základnej školy Podhoroď ACC03030 33 600,50 € 28 733,70 € NUTS4 Sobrance ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola 35545593
Učíme sa prírode porozumieť a chrániť ju ACC03021 34 284,50 € 33 078,90 € NUTS4 Čadca ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Podvysoká 307 37812122
Naša škola pre všetkých INC01001 34 620,00 € 32 667,92 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Obec Drahňov 00331503
Učíme sa čo nás baví INC01009 36 250,00 € 35 540,40 € NUTS4 Košice III ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Konzervatórium Exnárova 8, Košice 42243262
Znižovanie národných nerovností a podpora sociálnej inklúzie pomocou aktivít Základnej školy Kružlová INC01017 36 320,00 € 36 281,17 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola Kružlová 36158348
Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom ACC03004 36 330,00 € 36 260,00 € NUTS4 Košice-okolie ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
Voda v krajine ACC03005 36 376,00 € 33 482,92 € NUTS4 Nitra ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského 31824986
Multikulturalizmus v našej škole INC01006 36 610,00 € 23 401,00 € NUTS4 Rožňava ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola, Štítnik 35543604
Podpora adaptačných hydroklimatických a vegetačných opatrení v areáli ZŠ Š.M. Daxnera v Rimavskej Sobote ACC03036 36 825,00 € 32 815,60 € NUTS4 Rimavská Sobota ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Štefana Marka Daxnera 37831721
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Súkromnej strednej odbornej škole s VJM Dolné Obdokovce ACC03066 36 866,00 € 36 865,60 € NUTS4 Nitra ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola 37858131
POZNÁVACIA ZÁHRADA ACC03043 36 922,00 € 29 788,34 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Cernina 36158313
Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici ACC03013 37 168,40 € 36 756,95 € NUTS4 Ilava ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Spojená škola sv. Jána Bosca 30414164
Úpravy metodiky vyučovania a oživenie školskej zelene s využitím dažďovej vody v ZŠ Hliník nad Hronom ACC03038 37 210,00 € 36 454,48 € NUTS4 Žiar nad Hronom ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola 37831429
Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach ACC03034 37 240,00 € 37 179,19 € NUTS4 Krupina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE NEMCE 77 37833707
Opatrenia na podporu výparu , proti suchu a využití dažďovej vody na ZŠ v Topoľníkoch ACC03045 37 240,00 € 37 235,92 € NUTS4 Dunajská Streda ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Topoľníky 36081051
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.