Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš ACC03046 37 575,00 € 37 498,63 € NUTS4 Detva ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436 37831321
Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom ACC03004 36 330,00 € 36 260,00 € NUTS4 Košice-okolie ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch ACC03040 37 650,00 € 37 282,51 € NUTS4 Prievidza ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 36126799
Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. CLT01001 648 963,00 € 647 158,00 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 00179221
Bez kaplnky nie je hrad CLT02006 536 600,00 € 515 902,57 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Žilinský samosprávny kraj 37808427
Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany ACC03029 37 295,00 € 37 079,86 € NUTS4 Zlaté Moravce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Sľažany 37865048
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen ACC02002 1 010 000,00 € 926 100,58 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Mesto Zvolen 00320439
" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity " INC01014 40 000,00 € 39 620,00 € NUTS4 Žiar nad Hronom ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie eMKLub 00621200
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí ACC02003 2 720 390,00 € 2 368 615,66 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
Cez umenie k inklúzii INC01003 40 000,00 € 28 501,34 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Požiarnicka 1, Košice 42107148
Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie CLT01005 640 039,00 € 637 425,75 € NUTS4 Skalica ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Mesto Holíč 00309541
Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax ACC03053 40 000,00 € 39 984,32 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina 37815091
Dobré trhovisko je svetlom mesta CLT3002 82 400,00 € 78 436,07 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva "punkt" 42128013
Do integrovanej školy s radosťou INC01008 38 020,00 € 26 653,90 € NUTS4 Trebišov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Boľ 35544546
EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES ACC03051 39 758,04 € 39 280,03 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce 17080703
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej ACC03052 37 857,93 € 31 566,15 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Žofie Bosniakovej 00614505
Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci ACC03070 26 255,43 € 13 192,89 € NUTS4 Lučenec ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 37833995
Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve CLT03011 198 973,00 € 198 875,96 € NUTS1 Slovenská republika ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva MIRAFILM s.r.o. 36729256
FOTOROMA - Zvyšovanie povedomia o kultúrnej rozmanitosti Rómov a budovanie interkultúrneho dialógu prostredníctvom fotografie CLT03006 108 454,00 € 96 330,44 € NUTS4 Trnava ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.