Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Adaptačné hydroklimatické opatrenia na zachytenie a využitie zrážok na ZŠ Jána Drdoša Vígľaš ACC03046 37 575,00 € 37 498,63 € NUTS4 Detva ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Jána Drdoša Vígľaš č.436 37831321
Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom ACC03004 36 330,00 € 36 260,00 € NUTS4 Košice-okolie ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
Adaptačné opatrenia pre klimatickú zmenu so zameraním na využitie dažďovej vody v ZŠ v Novákoch ACC03040 37 650,00 € 37 282,51 € NUTS4 Prievidza ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky 36126799
Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany ACC03029 37 295,00 € 37 079,86 € NUTS4 Zlaté Moravce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Sľažany 37865048
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen ACC02002 1 010 000,00 € 926 100,58 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Mesto Zvolen 00320439
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí ACC02003 2 720 390,00 € 2 368 615,66 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
Dažďová záhrada - miesto pre inšpiráciu, poznanie, činy i relax ACC03053 40 000,00 € 39 984,32 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Námestie mladosti 1, Žilina 37815091
EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES ACC03051 39 758,04 € 39 280,03 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce 17080703
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej ACC03052 37 857,93 € 31 566,15 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Žofie Bosniakovej 00614505
Environmentálna výchova zameraná na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám na ZŠ Vajanského v Lučenci ACC03070 26 255,43 € 13 192,89 € NUTS4 Lučenec ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Vajanského 2844/47, Lučenec 37833995
"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY" ACC03012 37 611,00 € 25 077,17 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 00161772
KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta ACC03050 37 606,64 € 37 271,97 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 35542225
Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany ACC03020 39 995,00 € 39 845,02 € NUTS4 Gelnica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany 35546328
MODERNÁ ŠKOLA ACC03008 37 670,00 € 32 856,28 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865
Moderné využitie dažďovej vody na základnej škole v Hontianskych Nemciach ACC03034 37 240,00 € 37 179,19 € NUTS4 Krupina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU HONTIANSKE NEMCE 77 37833707
Modernizácia učebných osnov o problematiku manažmentu dažďových vôd v areáli ZŠ Župkov ACC03028 39 500,00 € 37 981,84 € NUTS4 Žarnovica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou 37833791
Modrá Škola - Dažďová záhrada pre našu budúcnosť ACC03058 39 655,00 € 31 782,24 € NUTS4 Prešov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou - Šarišské Bohdanovce 37876805
Modrá škola na Kysuciach ACC03055 39 384,10 € 39 222,49 € NUTS4 Kysucké Nové Mesto ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Stredná odborná škola strojnícka 17053722
Modrá škola - naša škola ACC03006 38 350,00 € 38 350,00 € NUTS4 Liptovský Mikuláš ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 00160679
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.