Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce) CBC01023 410 902,00 € 540 768,94 € NUTS4 Rožňava ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca ALMA - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 35574101
Cestujúce bábky CBC01024 440 934,00 € 576 249,00 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Košický samosprávny kraj 35541016
DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA CBC01002 873 779,00 € 1 189 567,00 € NUTS4 Košice IV ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o. 45742413
Ekodedina/Екосело CBC01026 299 807,00 € 266 134,35 € NUTS4 Košice-okolie ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Hriňovská energetická, s.r.o. 36038822
Generation 2020/ Generácia 2020/ Ґенерація 2020 CBC01011 297 088,00 € 322 773,00 € NUTS4 Košice I ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Karpatská nadácia 31995420
Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev - "InovEduc" CBC01008 575 486,00 € 574 701,00 € NUTS4 Snina ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Paneurópska vysoká škola n.o. 36077429
Karpatský portál. CBC01020 247 921,00 € 214 932,90 € NUTS4 Rožňava ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca FOR REGION EU, n.o. 45735069
Komunikáciou k prosperite Slovensko - Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) CBC01021 454 538,00 € 454 538,00 € NUTS4 Svidník ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 36078913
Kultúra a umenie - cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a Ukrajiny CBC01004 286 619,00 € 150 104,49 € NUTS4 Levoča ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Spiš Gallery 42296587
Lesy pre spoločnosť - lesy bez bariér (FOR SOC) CBC01013 597 881,00 € 749 804,00 € NUTS4 Košice I ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Národné lesnícke centrum 42001315
Máme k sebe blízko CBC01019 212 398,00 € 0,00 € NUTS4 Košice I ukončený (zrušený) NFM SK08 Cezhraničná spolupráca LUTO EDUCATION s.r.o. 36604798
Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership CBC01009 394 381,00 € 394 381,00 € NUTS4 Vranov nad Topľou ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Akademik Technická Univerzita Košice 35512644
Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj CBC01012 756 849,00 € 970 152,00 € NUTS4 Snina ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 17058520
OCHUTNÁVAJME CBC01003 223 130,00 € 209 725,70 € NUTS4 Rožňava ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Regionálne združenie GEMERSKO 42073910
Partnerstvo hlinou spečatené CBC01006 229 410,00 € 229 410,00 € NUTS4 Sobrance ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca ANNOGALLERY 42084989
Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou CBC01030 596 795,00 € 165 083,81 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied 00596795
Rozvoj pracovnej sily prihraničných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzačov o zamestnanie v strojárskom priemysle CBC01007 372 673,75 € 313 997,20 € NUTS4 Prešov ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca PROEDUCA, s.r.o. 45596620
SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce CBC01025 189 764,00 € 240 828,04 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Mesto Michalovce 00325490
SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici. CBC01016 971 848,00 € 971 848,00 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
Zdieľanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom / Ukrajinou a Nórskom / Ruskom CBC01018 612 497,20 € 619 454,00 € NUTS4 Prešov ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o. 36077534
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.