Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom ACC01001 3 189 859,00 € 2 164 919,86 € NUTS4 Bánovce nad Bebravou ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život ACC01002 1 429 477,00 € 1 369 501,80 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Obec Nižná Polianka 00322423
Zemplín – prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS ACC01003 1 933 442,00 € 1 279 082,68 € NUTS4 Trebišov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen ACC02002 1 010 000,00 € 926 100,58 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Mesto Zvolen 00320439
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí ACC02003 2 720 390,00 € 2 368 615,66 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
Voda a klíma v našej škole. ACC03001 37 629,00 € 37 628,00 € NUTS4 Púchov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou 31202411
Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce ACC03002 38 829,00 € 36 482,73 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Bracovce 35545755
VRÁŤME VODU PRÍRODE ACC03003 38 494,00 € 37 801,71 € NUTS4 Kysucké Nové Mesto ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Rudina 37812190
Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom ACC03004 36 330,00 € 36 260,00 € NUTS4 Košice-okolie ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Slanec 17070589
Voda v krajine ACC03005 36 376,00 € 33 482,92 € NUTS4 Nitra ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského 31824986
Modrá škola - naša škola ACC03006 38 350,00 € 38 350,00 € NUTS4 Liptovský Mikuláš ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 00160679
UZDRAVME SVET ACC03007 27 484,00 € 23 512,38 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993
MODERNÁ ŠKOLA ACC03008 37 670,00 € 32 856,28 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865
Využitie dažďovej vody na základnej škole v Závodí. ACC03010 38 270,80 € 33 125,19 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina 37810901
"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY" ACC03012 37 611,00 € 25 077,17 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 00161772
Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici ACC03013 37 168,40 € 36 756,95 € NUTS4 Ilava ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Spojená škola sv. Jána Bosca 30414164
Modrá škola v Štiavnických Baniach ACC03014 39 999,80 € 37 436,86 € NUTS4 Banská Štiavnica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 37831127
TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia ACC03015 39 315,00 € 39 315,00 € NUTS4 Poprad ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Súkromné gymnázium 42028566
Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Základnej školy ACC03016 39 970,00 € 37 270,46 € NUTS4 Prešov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola 37877232
Voda a dážď patria do záhrad ACC03017 40 000,00 € 40 000,00 € NUTS4 Levoča ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou 37873822
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.