Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Máme vodu v suchu - prevencia pred povodňami a suchom v areáli ZŠ s MŠ Margecany ACC03020 39 995,00 € 39 845,02 € NUTS4 Gelnica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou, Školská 20, Margecany 35546328
VRÁŤME VODU PRÍRODE ACC03003 38 494,00 € 37 801,71 € NUTS4 Kysucké Nové Mesto ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Rudina 37812190
Realizácia opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy v Gymnáziu H. Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne ACC03022 39 956,31 € 39 648,26 € NUTS4 Komárno ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. Biskupa Királya 5, Komárno - Selye János Magyar Tannyelvü Gimnázium, Ul. Bisk.Kir 00399965
Voda a klíma v našej škole. ACC03001 37 629,00 € 37 628,00 € NUTS4 Púchov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou 31202411
Revitalizuj a zachráň planétu ACC03035 40 000,00 € 38 050,51 € NUTS4 Galanta ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava 37840517
VODA OKOLO NÁS - WAU ACC03023 39 487,00 € 6 176,64 € NUTS4 Bytča ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Špeciálna základná škola s materskou školou internátna [zrušená] 36137600
Školské multifukčné centrum ACC03019 40 000,00 € 40 000,00 € NUTS4 Malacky ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 00160229
TREENVI - Realizácia protipovodňových opatrení Súkromného gymnázia ACC03015 39 315,00 € 39 315,00 € NUTS4 Poprad ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Súkromné gymnázium 42028566
Živá voda ACC03054 39 580,00 € 34 820,98 € NUTS4 Bytča ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Bytča 37798383
Modrá škola na Kysuciach ACC03055 39 384,10 € 39 222,49 € NUTS4 Kysucké Nové Mesto ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Stredná odborná škola strojnícka 17053722
Vzdelanie - predpoklad zmeny INC01004 22 888,00 € 21 514,10 € NUTS4 Kežmarok ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Súkromné gymnázium, Galaktická 9, Košice 35553189
Multikulturalizmus v našej škole INC01006 36 610,00 € 23 401,00 € NUTS4 Rožňava ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola, Štítnik 35543604
Do integrovanej školy s radosťou INC01008 38 020,00 € 26 653,90 € NUTS4 Trebišov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, Boľ 35544546
EcoSapiens in EcoSchool alebo ES in ES ACC03051 39 758,04 € 39 280,03 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Teodora Jozefa Moussona Michalovce 17080703
Modrá škola v Štiavnických Baniach ACC03014 39 999,80 € 37 436,86 € NUTS4 Banská Štiavnica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 37831127
Bioklimatické opatrenia a využitie dažďových vod v ZŠ Slažany ACC03029 37 295,00 € 37 079,86 € NUTS4 Zlaté Moravce ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola, Sľažany 37865048
MODRÁ TILGNERKA ACC03042 38 000,00 € 37 934,57 € NUTS4 Bratislava IV ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Spojená škola, Tilgnerova 14, Bratislava 31750214
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA GII01003 1 749 775,00 € 0,00 € NUTS4 Rimavská Sobota ukončený NFM SK07 Zelené inovácie v priemysle ECO FILM, s.r.o. 00651206
Naša škola pre všetkých INC01001 34 620,00 € 32 667,92 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Obec Drahňov 00331503
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.