Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa IČO prijímateľa
Zachytenie a využitie dažďovej vody na ZŠ Veľký Krtíš ACC03063 37 350,00 € 28 222,11 € NUT5 Veľký Krtíš ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola Veľký Krtíš 37831631
Filmy a fotografie o kultúrnom dedičstve CLT03011 198 973,00 € 198 875,96 € NUTS1 Slovenská republika ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva MIRAFILM s.r.o. 36729256
Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia DGV01011 114 580,00 € 95 964,46 € NUTS1 Slovenská republika ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Aliancia žien Slovenska 30809177
Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie DGV01007 101 809,00 € 75 565,93 € NUTS1 Slovenská republika ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Aliancia žien - Cesta späť 30857716
ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia CBC01010 398 773,00 € 418 142,00 € NUTS2 Východné Slovensko ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 31257402
Povodie hornej Nitry - opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom ACC01001 3 189 859,00 € 2 164 919,86 € NUTS4 Bánovce nad Bebravou ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047
Modrá škola v Štiavnických Baniach ACC03014 39 999,80 € 37 436,86 € NUTS4 Banská Štiavnica ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 37831127
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane CLT02005 280 288,00 € 262 270,55 € NUTS4 Banská Štiavnica ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Obec Štiavnické Bane 00321028
Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. CLT01001 648 963,00 € 647 158,00 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 00179221
UZDRAVME SVET ACC03007 27 484,00 € 23 512,38 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993
ZŠ Nižná Polianka - miesto znížovania národných nerovnosti a podpory sociálnej inklúzie INC01019 37 520,00 € 31 371,08 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Základná škola s materskou školou Nižná Polianka 37877071
Pro Monumenta - prevencia údržbou. CLTPP001 1 125 056,00 € 1 074 808,71 € NUTS4 Bratislava ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 31755194
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy - pilotná aplikácia opatrení v oblasti zadržiavania zrážok v urbanizovanom prostredí ACC02003 2 720 390,00 € 2 368 615,66 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 00603481
Dobré trhovisko je svetlom mesta CLT3002 82 400,00 € 78 436,07 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva "punkt" 42128013
Fresh Air: Súčasné trendy v hudbe, kine, divadle a mediálnom umení CLT03007 160 430,00 € 88 200,00 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva NAŠE SLNKO, o.z. 30800013
Komunikácia umenia - Umenie komunikácie CLT03008 88 200,00 € 88 200,00 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva NAŠE SLNKO, o.z. 30800013
Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie DGVPP001 2 000 000,00 € 1 781 467,85 € NUTS4 Bratislava I ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156
Kto vraví, že som outsider? CLT03010 88 830,00 € 87 587,20 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva W PRESS a.s. 35907266
Otázka vôle CLT03009 117 213,00 € 108 994,01 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava /Open Society Foundation/ NOS-OSF 30845173
Pisztoryho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca CLT01011 566 406,00 € 566 405,65 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 00603147
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.