Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu Názov prijímateľa
SOS-Alert Solution - Projekt cezhraničnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hranici. CBC01016 971 848,00 € 971 848,00 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici CBC01017 829 180,00 € 829 180,00 € NUTS4 Košice IV ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866
Školské multifukčné centrum ACC03019 40 000,00 € 40 000,00 € NUTS4 Malacky ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium, Ulica 1. mája 8, 901 01 Malacky 00160229
Modrá škola - naša škola ACC03006 38 350,00 € 38 350,00 € NUTS4 Liptovský Mikuláš ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Michala Miloslava Hodžu 00160679
Eko-klimax 2014 ACC03027 22 043,00 € 19 417,79 € NUTS4 Martin ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Viliama Paulínyho - Tótha 00160695
Rozšírenie vyučovania a realizácia opatrení pre využitie dažďovej vody na Gymnáziu Púchov ACC03056 39 553,00 € 39 452,88 € NUTS4 Púchov ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Ul. 1. mája 905, Púchov 00160768
MODERNÁ ŠKOLA ACC03008 37 670,00 € 32 856,28 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Gymnázium Ľudovíta Štúra 00160865
"Košická priemyslovka - ŠKOLA ZDRAVEJ KLÍMY" ACC03012 37 611,00 € 25 077,17 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Stredná priemyselná škola, Komenského 2, Košice 00161772
Naučme sa environmentálne myslieť a konať pre prospech všetkých ACC03069 39 984,50 € 35 593,80 € NUTS4 Žiar nad Hronom ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu 00163091
Umenie, zbierky a dáta bez hraníc CLT03005 92 412,00 € 68 152,60 € NUTS4 Bratislava I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Slovenská národná galéria 00164712
HraMoKa - obnova barokových siení na hrade Modrý Kameň pre bábkové divadlo, regionálnu históriu a tvorivé dielne detí a mládeže CLT02002 511 125,00 € 511 124,90 € NUTS4 Veľký Krtíš ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Slovenské národné múzeum 00164721
Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy. CLT01001 648 963,00 € 647 158,00 € NUTS4 Bardejov ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike 00179221
Chránime kultúrne dedičstvo pre budúce generácie CLT01005 640 039,00 € 637 425,75 € NUTS4 Skalica ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Mesto Holíč 00309541
Obnova NKP Považský hrad CLT02008 457 184,00 € 448 190,82 € NUTS4 Považská Bystrica ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Mesto Považská Bystrica 00317667
Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen ACC02002 1 010 000,00 € 926 100,58 € NUTS4 Zvolen ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Mesto Zvolen 00320439
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella - Štiavnické Bane CLT02005 280 288,00 € 262 270,55 € NUTS4 Banská Štiavnica ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Obec Štiavnické Bane 00321028
Rosenfeldov palác - nové centrum kultúry v Žiline CLT02001 590 923,00 € 590 923,00 € NUTS4 Žilina ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Mesto Žilina 00321796
Obnova ekosystémových funkcií krajiny horného povodia rieky Ondavy - Ondava pre život ACC01002 1 429 477,00 € 1 369 501,80 € NUTS4 Svidník ukončený EHP SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha Obec Nižná Polianka 00322423
SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce CBC01025 189 764,00 € 240 828,04 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Mesto Michalovce 00325490
Naša škola pre všetkých INC01001 34 620,00 € 32 667,92 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Obec Drahňov 00331503
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.