Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014
Search Reset filter
Názov projektu Kód projektu Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok Podpis zmluvy Začiatok realizácie Koniec realizácie Miesto realizácie Stav Finančný mechanizmus Kód programu Názov programu IČO prijímateľa
ZIP - Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia CBC01010 398 773,00 € 418 142,00 € NUTS2 Východné Slovensko ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 31257402
Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership CBC01009 394 381,00 € 394 381,00 € NUTS4 Vranov nad Topľou ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Akademik Technická Univerzita Košice 35512644
Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie DGV01007 101 809,00 € 75 565,93 € NUTS1 Slovenská republika ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Aliancia žien - Cesta späť 30857716
Intervenčné centrum - projekt práce s páchateľmi rodovo podmieneného násilia DGV02005 188 377,00 € 129 691,47 € NUTS4 Bratislava IV ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Aliancia žien Slovenska 30809177
Poradenské služby pre obete domáceho násilia s dôrazom na deti, mladých dospelých a znevýhodnené skupiny a prevencia DGV01011 114 580,00 € 95 964,46 € NUTS1 Slovenská republika ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Aliancia žien Slovenska 30809177
ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce) CBC01023 410 902,00 € 540 768,94 € NUTS4 Rožňava ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca ALMA - centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 35574101
Partnerstvo hlinou spečatené CBC01006 229 410,00 € 229 410,00 € NUTS4 Sobrance ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca ANNOGALLERY 42084989
Biomasové logistické centrum GII01004 3 377 927,00 € 3 146 082,37 € NUTS4 Kysucké Nové Mesto ukončený NFM SK07 Zelené inovácie v priemysle BIOPEL, a. s. 46823492
Prekonávanie hraníc - kultúra, spôsob vzájomného porozumenia CLT03001 173 507,00 € 132 145,95 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva BONA FIDE, o.z. 31310711
Poradenské centrum pre osoby ohrozené násilím špecificky zamerané na násilie v kontexte závislosti. DGV03008 54 360,00 € 54 078,62 € NUTS4 Nitra ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie BUDÚCNOSŤ, n.o. 42052581
Bezpečný ženský dom - priestor pre plnohodnotný život bez násilia DGV01003 507 475,00 € 475 790,76 € NUTS4 Nitra ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Centrum Slniečko, n.o. (v anglickom jazyku The Sun Center) 36096555
Žiť bez strachu DGV03007 85 257,00 € 83 980,20 € NUTS4 Liptovský Mikuláš ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Centrum sociálnych služieb ANIMA 00647799
Mosty DGV03006 59 168,00 € 79 503,33 € NUTS4 Krupina ukončený NFM SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie Centrum sociálnych služieb KA 42193222
Poskytovanie informácií a implementácia inovačných prístupov v cezhraničnej spolupráci medzi Slovenskom a Ukrajinou CBC01030 596 795,00 € 165 083,81 € NUTS4 Michalovce ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied 00596795
Phutedro Øre CLT03004 159 678,00 € 148 691,83 € NUTS4 Košice ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva CINEFIL 42240549
Škola pre žiakov INC01007 38 420,00 € 34 245,83 € NUTS4 Michalovce ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie Cirkevná základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským, Vojany 35538643
Rimskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Marie - dominikánsky kostol v Košiciach - reštaurovanie fasády CLT01002 538 251,00 € 390 627,22 € NUTS4 Košice I ukončený EHP SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva Dominikánsky konvent 17084521
DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA CBC01002 873 779,00 € 1 189 567,00 € NUTS4 Košice IV ukončený NFM SK08 Cezhraničná spolupráca DRUŽBA SLOVENSKO - UKRAJINA, n.o. 45742413
ZELENÉ INOVÁCIE KALOŠA GII01003 1 749 775,00 € 0,00 € NUTS4 Rimavská Sobota ukončený NFM SK07 Zelené inovácie v priemysle ECO FILM, s.r.o. 00651206
" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity " INC01014 40 000,00 € 39 620,00 € NUTS4 Žiar nad Hronom ukončený EHP SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie eMKLub 00621200
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.