Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014

Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny v okolí školy pod Slanským hradom

ACC03004

36 330,00 €

36 260,00 €

NUTS4 Košice-okolie

ukončený

EHP

SK02

Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha

17070589

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.