Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014

Bioplynová stanica a zelené logistické centrum Tvrdošín

GII01006

1 289 795,00 €

1 271 192,96 €

NUTS4 Tvrdošín

ukončený

NFM

SK07

Zelené inovácie v priemysle

46520147

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.