Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014

" Brána jazykov otvorená - oživme rómsky jazyk ako zdroj identity "

INC01014

40 000,00 €

39 620,00 €

NUTS4 Žiar nad Hronom

ukončený

EHP

SK04

Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie sociálnych nerovností a podporu sociálnej inklúzie

00621200

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.