Projekty

Projekty v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórska v období 2009-2014

ANTIC – (Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce)

CBC01023

410 902,00 €

540 768,94 €

NUTS4 Rožňava

ukončený

NFM

SK08

Cezhraničná spolupráca

35574101

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.