Projekty - SK účastník

Projekty programu Horizont 2020, na ktorých participujú subjekty zo SR (stav k 31.03.2018)
Search Reset filter
Kód projektu Názov projektu Program Téma Začiatok projektu Koniec projektu Celkové náklady ecMax príspevok Výzva Fondová schéma Názov koordinátora
206255 Trajectory based Free Routing H2020-EU.3.4.7. SESAR.IR-VLD.Wave1-13-2015 9 721 115,00 € 1 222 915,00 € H2020-SESAR-2015-2 SESAR-RIA DIRECTION DES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE
194295 Transnational Cooperation among ICT NCPs H2020-EU.2.1.1. ICT-33-2014 4 240 571,00 € 3 999 995,00 € H2020-ICT-2014-1 CSA MATIMOP - THE ISRAELI CENTER FOR R&D
194561 Transnational network of National Contact Points (NCPs) of Societal Challenge 6 'Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies' (SC6) H2020-EU.3.6. REFLECTIVE-10-2014 3 043 489,00 € 2 999 989,00 € H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014 CSA DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV
202706 Understand the Dimensions of Organised Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals H2020-EU.3.7. FCT-16-2015 3 421 063,00 € 3 146 375,00 € H2020-FCT-2015 RIA SYNYO GmbH
194448 Uptake of Solid Bioenergy in European Commercial Sectors (Industry, Trade, Agricultural and Service Sectors) – Bioenergy for Business H2020-EU.3.3.7.;H2020-EU.3.3.3.1.;H2020-EU.3.3.2. LCE-14-2014 1 540 714,00 € 1 540 714,00 € H2020-LCE-2014-3 CSA OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY
207068 Utilization of secondary raw material in geopolymers production H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 558 000,00 € 558 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
209762 Valuable Products from Algae Using New Magnetic Cultivation and Extraction Techniques H2020-EU.3.2.6. BBI-2016-R09 4 789 000,00 € 4 789 000,00 € H2020-BBI-JTI-2016 BBI-RIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
200051 Value Intellectual Property for SMEs H2020-EU.2.3. INNOSUP-3-2014 2 998 892,00 € 2 998 892,00 € H2020-INNOSUP-2014-3 IA FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
196922 Visegrad Initiative for Nuclear Cooperation H2020-Euratom-1.3.;H2020-Euratom-1.2.;H2020-Euratom-1.1.;H2020-Euratom-1.4. NFRP-14-2014 1 091 324,00 € 1 091 324,00 € NFRP-2014-2015 CSA NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
194588 Youth mobility: maximising opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe H2020-EU.3.6. YOUNG-2-2014 2 450 368,00 € 2 450 368,00 € H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 RIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.