Projekty - SK účastník

Projekty programu Horizont 2020, na ktorých participujú subjekty zo SR (stav k 31.03.2018)
Search Reset filter
Kód projektu Názov projektu Téma Začiatok projektu Koniec projektu Celkové náklady ecMax príspevok Výzva Fondová schéma Názov koordinátora
197494 Dicer-Dependent Defense in Mammals H2020-EU.1.1. ERC-CoG-2014 1 950 000,00 € 1 950 000,00 € ERC-2014-CoG ERC-COG USTAV MOLEKULARNI GENETIKY AKADEMIE VED CESKE REPUBLIKY VEREJNA VYZKUMNA INSTITUCE
196970 Hybrid Electric Energy Integrated Cluster concerning Renewable Fuels H2020-EU.1.2.1. FETOPEN-1-2014 2 578 386,00 € 2 578 386,00 € H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA RIA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA
197938 AutoTuning and Adaptivity appRoach for Energy efficient eXascale HPC systems H2020-EU.1.2.2. FETHPC-1-2014 3 115 251,00 € 3 115 251,00 € H2020-FETHPC-2014 RIA POLITECNICO DI MILANO
207196 QuantERA ERA-NET Cofund in Quantum Technologies H2020-EU.1.2.2. FETPROACT-03-2016 39 783 228,00 € 11 510 008,00 € FETPROACT-2016 ERA-NET-Cofund NARODOWE CENTRUM NAUKI
207015 The Flagship ERA-NET H2020-EU.1.2.3. FETFLAG-01-2016 18 341 250,00 € 6 052 613,00 € H2020-FETFLAG-01-2016 ERA-NET-Cofund AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
198297 ANtibioticS and mobile resistance elements in WastEwater Reuse applications: risks and innovative solutions H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2015-ETN 3 708 690,00 € 3 708 690,00 € H2020-MSCA-ITN-2015 MSCA-ITN-ETN UNIVERSITY OF CYPRUS
193989 Brachiopods As SEnsitive tracers of gLobal marINe Environment: Insights from alkaline, alkaline Earth metal, and metalloid trace element ratios and isotope systems H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2014-ETN 3 749 331,00 € 3 749 331,00 € H2020-MSCA-ITN-2014 MSCA-ITN-ETN HELMHOLTZ ZENTRUM FUR OZEANFORSCHUNG KIEL
205563 History of European Urbanism in the 20th Century H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2016 3 703 652,00 € 3 703 652,00 € H2020-MSCA-ITN-2016 MSCA-ITN-EJD BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR
193874 Imprinted Polymers as Coffee Sensors H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2014-EID 1 335 986,00 € 1 335 986,00 € H2020-MSCA-ITN-2014 MSCA-ITN-EID QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
198502 Ion-Molecule Processes for Analytical Chemical Technologies H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2015-ETN 2 538 628,00 € 2 538 628,00 € H2020-MSCA-ITN-2015 MSCA-ITN-ETN THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM
198320 Synaptic Dysfunction in Alzheimer Disease H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2015-ETN 3 846 736,00 € 3 846 736,00 € H2020-MSCA-ITN-2015 MSCA-ITN-ETN KAROLINSKA INSTITUTET
205581 Training European Experts in Multilevel Bioimaging, Analysis and Modelling of Vertebrate Development and Disease H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2016 3 562 029,00 € 3 562 029,00 € H2020-MSCA-ITN-2016 MSCA-ITN-ETN Université de Montpellier
199026 Advanced physical-acoustic and psycho-acoustic diagnostic methods for innovation in building acoustics H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2015 679 500,00 € 679 500,00 € H2020-MSCA-RISE-2015 MSCA-RISE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
207458 Characterisation Of A Green Microenvironment And To Study Its Impact Upon Health and Well-Being in The Elderly As A Way Forward For Health Tourism. H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 2 430 000,00 € 2 430 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE PERCUROS BV
207049 Electromobility in urban transport: a multi-dimensional innovation (socio-economic and environmental effects) H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 1 525 500,00 € 1 525 500,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY
207061 Industry 4.0 for SMEs - Smart Manufacturing and Logistics for SMEs in an X-to-order and Mass Customization Environment H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 954 000,00 € 783 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE LIBERA UNIVERSITA DI BOLZANO
207036 Investigation and development of a new generation of machines for the processing of composite and nanocomposites materials H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 1 305 000,00 € 1 305 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE POLITECHNIKA LUBELSKA
207057 Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 972 000,00 € 972 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE UNIVERSIDAD DE ALICANTE
206767 SENSors and Intelligence in BuLt Environment H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 859 500,00 € 832 500,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
207068 Utilization of secondary raw material in geopolymers production H2020-EU.1.3.3. MSCA-RISE-2016 558 000,00 € 558 000,00 € H2020-MSCA-RISE-2016 MSCA-RISE VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.