Projekty - SK účastník

Projekty programu Horizont 2020, na ktorých participujú subjekty zo SR (stav k 31.03.2018)
Search Reset filter
Kód projektu Názov projektu Program Téma Začiatok projektu Koniec projektu Celkové náklady ecMax príspevok Výzva Fondová schéma
206845 Total Airport Management H2020-EU.3.4.7. SESAR.IR-VLD.Wave1-07-2015 20 955 847,00 € 1 806 979,00 € H2020-SESAR-2015-2 SESAR-RIA AEROPORTS DE PARIS
200850 ODYSSEE-MURE, a decision support tool for energy efficiency policy evaluation. H2020-EU.3.3.7. EE-07-2015 1 902 463,00 € 1 794 538,00 € H2020-EE-2015-3-MarketUptake CSA AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE
200835 European Research Area for Climate Services H2020-EU.3.5.1. SC5-02-2015 78 284 239,00 € 25 000 000,00 € H2020-SC5-2015-one-stage ERA-NET-Cofund AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
207015 The Flagship ERA-NET H2020-EU.1.2.3. FETFLAG-01-2016 18 341 250,00 € 6 052 613,00 € H2020-FETFLAG-01-2016 ERA-NET-Cofund AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
210592 Network for Using BIM to Increase the Energy Performance H2020-EU.3.3.7.;H2020-EU.3.3.1. EE-14-2016-2017 995 022,50 € 995 022,50 € H2020-EE-2016-CSA CSA AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
196907 Connecting EURATOM National Contact Points in a pro-active network under EURATOM Programme in Horizon 2020 H2020-Euratom-1.3.;H2020-Euratom-1.2.;H2020-Euratom-1.1.;H2020-Euratom-1.8.;H2020-Euratom-1.4. NFRP-13-2014 500 000,00 € 500 000,00 € NFRP-2014-2015 CSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
199912 European Transport Network Alliance 2020 H2020-EU.3.4. MG-9.5-2015 1 999 480,00 € 1 999 479,00 € H2020-MG-2015_SingleStage-A CSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
194868 Security Research NCP Network 3 H2020-EU.3.7. DRS-08-2014 1 995 451,00 € 1 995 451,00 € H2020-DRS-2014 CSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA
195027 Predictable Flexible Molten Salts Solar Power Plant H2020-EU.3.3.2.4.;H2020-EU.3.3.2.2.;H2020-EU.3.3.2.1. LCE-03-2014 17 688 613,00 € 14 362 194,00 € H2020-LCE-2014-2 IA ALSTOM POWER SYSTEMS
194852 Training Augmented Reality Generalised Environment Toolkit H2020-EU.3.7. FCT-07-2014 5 992 360,00 € 5 992 360,00 € H2020-FCT-2014 RIA ARTTIC
198208 SPARKS H2020-EU.5.c. ISSI-1-2014 3 565 374,00 € 3 498 839,00 € H2020-ISSI-2014-1 CSA ASSOCIATION EUROPEENNE DES EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES
206241 Storage capacity sharing over virtual neighbourhoods of energy ecosystems H2020-EU.3.3.4. LCE-01-2016-2017 4 043 875,00 € 4 043 875,00 € H2020-LCE-2016-SGS RIA ATOS SPAIN SA
203396 European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems H2020-EU.2.1.1.7. ECSEL-17-2015 64 811 244,00 € 16 151 080,00 € H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage ECSEL-IA AVL LIST GMBH
205563 History of European Urbanism in the 20th Century H2020-EU.1.3.1. MSCA-ITN-2016 3 703 652,00 € 3 703 652,00 € H2020-MSCA-ITN-2016 MSCA-ITN-EJD BAUHAUS-UNIVERSITAET WEIMAR
197908 Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the current services of the EURAXESS network – EURAXESS TOPIII H2020-EU.5.a. SEAC-3-2014 3 960 196,00 € 3 559 043,00 € H2020-SEAC-2014-1 CSA BAY ZOLTAN ALKALMAZOTT KUTATASI KOZHASZNU NONPROFIT KFT.
200155 Energy Efficiency with Performance Guarantees in Private and Public Sector H2020-EU.3.3.7. EE-21-2015 1 699 993,00 € 1 699 993,00 € H2020-EE-2015-3-MarketUptake CSA BERLINER ENERGIEAGENTUR GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
204326 BIOSKOH’s Innovation Stepping Stones for a novel European Second Generation BioEconomy H2020-EU.3.2.6.3.;H2020-EU.3.2.6.1. BBI.VC1.F1 30 122 314,00 € 21 568 194,00 € H2020-BBI-PPP-2015-1-1 BBI-IA-FLAG BIOCHEMTEX SPA
193419 Sustainability Toolkit for easY Life-cycle Evaluation H2020-EU.2.1.5.3. SPIRE-04-2014 497 516,30 € 497 516,30 € H2020-SPIRE-2014 CSA BRITEST LBG
198045 European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research H2020-Euratom-1.3.;H2020-Euratom-1.8.;H2020-Euratom-1.4. NFRP-07-2015 31 919 248,00 € 19 822 878,00 € NFRP-2014-2015 COFUND-EJP BUNDESAMT FUER STRAHLENSCHUTZ
200229 European Research Area on Sustainable Animal Production Systems H2020-EU.3.2. ISIB-12e-2015 15 983 750,00 € 5 000 000,00 € H2020-ISIB-2015-1 ERA-NET-Cofund Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.