Projekty - SK účastník

Projekty programu Horizont 2020, na ktorých participujú subjekty zo SR (stav k 31.03.2018)

737417

210524

300mm Pilot Line for Smart Power and Power Discretes

R3-PowerUP

podpísané

H2020-EU.2.1.1.7.

ECSEL-2016-2

H2020

R3-POWERUP will push through the new generation of 300mm Pilot Line Facility for Smart Power technology in Europe. This will enable the European industry to set the world reference of innovative and competitive solutions for critical societal challenges, like Energy saving and CO2 Reduction (ref. to COP21 Agreement ), as well as Sustainable Environment through electric mobility and industrial power efficiency. ● Development and demonstration of a brand new 300mm advanced manufacturing facility addressing a multi-KET Pilot Line (i.e. Nanoelectronics, Nanotechnology, Advanced Manufacturing) ● Improvement in productivity and competitiveness of integrated IC solutions for smart power and power discrete technologies. The strategy of the project is the following: ● The Pilot Line will enable the realization of sub-100nm Smart Power processes, starting from the 90nm BCD10 process, taking profit from the advanced and peculiar equipments available only for 300mm wafer size. ● The availability of a 300mm full processing line will also exploit the portability to 300mm of the most critical and expensive process steps devoted to power discrete devices. ● The Pilot Line will build on Digital Factory and Industry 4.0 principles, enforcing a flexible, adaptive and reliable facility, in order to investigate also the synergy and economic feasibility of supporting both Smart Power and power discrete processes in the same manufacturing line. ● The application of such technologies will be a breakthrough enabler for Energy Efficiency and CO2 Reduction worldwide, in line with COP21’s global action plan. The Pilot Line is based on three main pillars: 1. Market driven continuous innovation on smart-power and power discrete; 2. Industrial policy focused on high quality and mass production’s cost optimization; 3. Set the ground for future wafer upgrade of “More than Moore” disruptive technologies (e.g. advanced MEMS manufacturing, now at 200mm)

180 000 000,00 €

28 046 207,00 €

H2020-ECSEL-2016-2-IA-two-stage

ECSEL-IA

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.