Projekty - SK účastník

Projekty programu Horizont 2020, na ktorých participujú subjekty zo SR (stav k 31.03.2018)

671623

197938

AutoTuning and Adaptivity appRoach for Energy efficient eXascale HPC systems

ANTAREX

podpísané

H2020-EU.1.2.2.

FETHPC-1-2014

H2020

Energy-efficient heterogeneous supercomputing architectures need to be coupled with a radically new software stack capable of exploiting the benefits offered by the heterogeneity at all the different levels (supercomputer, job, node) to meet the scalability and energy efficiency required by Exascale supercomputers. ANTAREX will solve these challenging problems by proposing a disruptive holistic approach spanning all the decision layers composing the supercomputer software stack and exploiting effectively the full system capabilities (including heterogeneity and energy management). The main goal of the ANTAREX project is to provide a breakthrough approach to express application self-adaptivity at design-time and to runtime manage and autotune applications for green and heterogenous High Performance Computing (HPC) systems up to the Exascale level.

3 115 251,00 €

3 115 251,00 €

H2020-FETHPC-2014

RIA

PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.