Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov v rámci programov LIFE / LIFE+ (stav k 31.04.2018)
Search Reset filter
Názov IČO Kód krajiny
Mesto Púchov 00317748 SK
Mesto Svätý Jur 00304832 SK
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 SK
MME BirdLife Hungary HU
Národné lesnícke centrum 42001315 SK
Nature Conservation Agency of the Czech Republic CZ
NEPCon (Nature, Ecology and People Consult) DK
Novácke Chemické Závody a.s. 31616755 SK
Občianske združenie MVO Ľudia a voda 31302921 SK
Obec Blatná Polianka 00325040 SK
Obec Hažín 00325155 SK
Obec Hrabušice 00329151 SK
Obec Iňačovce 00325236 SK
Obec Lehnice 00305553 SK
Obec Nová Bošáca 00311839 SK
Obec Povina 00314200 SK
Obec Rudina 00314251 SK
Obec Senné 00325767 SK
OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU 31797717 SK
PANEPISTIMIO THESSALIAS GR
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.