Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov v rámci programov LIFE / LIFE+ (stav k 31.04.2018)
Search Reset filter
Názov IČO Kód krajiny
Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 SK
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 00397474 SK
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied 00679097 SK
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 SK
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 00800902 SK
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 SK
Východoslovenská energetika a.s. 44483767 SK
Výskumný ústav vodného hospodárstva 00156850 SK
World Wide Fund For Nature Germany DE
Západoslovenská distribucná, a.s 36361518 SK
Západoslovenská energetika, a.s. 35823551 SK
Záujmové združenie obcí Slovenský raj [zrušená] 17151554 SK
Združenie pre regionálny ekonomický vývoj - Región Ondávka - Humenné 37797620 SK
Zemplínske múzeum v Michalovciach 31297749 SK
Živá planéta [zrušená] 31871470 SK
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.