Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie projektov v rámci programov LIFE / LIFE+ (stav k 31.04.2018)
Search Reset filter
Názov Kód krajiny
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 00156752 SK
Výskumný ústav vodného hospodárstva 00156850 SK
Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 SK
Mesto Svätý Jur 00304832 SK
Obec Lehnice 00305553 SK
Obec Nová Bošáca 00311839 SK
Obec Povina 00314200 SK
Obec Rudina 00314251 SK
Mesto Púchov 00317748 SK
Mesto Krupina 00320056 SK
Obec Blatná Polianka 00325040 SK
Obec Hažín 00325155 SK
Obec Iňačovce 00325236 SK
Obec Senné 00325767 SK
Obec Hrabušice 00329151 SK
Technická univerzita vo Zvolene 00397440 SK
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 00397474 SK
Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 SK
Slovenský skauting 00598721 SK
Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied 00679097 SK
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.