Programy

Programy implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov programu Kód programu CCI kód Alokácia EÚ Čerpanie EÚ Riadiaci orgán
Operačný program Technická pomoc 301000/6 2014SK16RFTA001 159 071 912,00 € 200 945 339,67 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Integrovaný regionálny operačný program 302000/12 2014SK16RFOP002 1 699 941 778,00 € 884 306 883,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 303000/6 2014SK14MFOP001 11 812 818,00 € 1 285 145,48 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 304000/6 2014TC16RFCB030 90 139 463,00 € 46 140 923,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 305000/3 2014TC16RFCB003 75 892 681,00 € 19 448 090,94 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Operačný program Kvalita životného prostredia 310000/15 2014SK16M1OP002 2 832 531 290,00 € 1 048 077 457,07 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 311000/16 2014SK16M1OP001 6 029 937 611,00 € 2 235 479 768,36 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Operačný program Ľudské zdroje 312000/15 2014SK05M0OP001 2 218 943 729,00 € 1 148 204 600,54 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operačný program Efektívna verejná správa 314000/9 2014SK05SFOP001 251 476 497,00 € 91 485 923,87 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.