Programy

Programy implementované v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov programu Kód programu CCI kód Alokácia EÚ Čerpanie EÚ Riadiaci orgán
Operačný program Technická pomoc 301000/4 2014SK16RFTA001 159 071 912,00 € 93 702 294,60 € Úrad vlády Slovenskej republiky
Integrovaný regionálny operačný program 302000/10 2014SK16RFOP002 1 699 941 778,00 € 394 399 701,65 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 303000/5 2014SK14MFOP001 12 953 025,00 € 1 212 023,58 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 304000/4 2014TC16RFCB030 90 139 463,00 € 12 067 218,42 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 305000/2 2014TC16RFCB003 75 892 681,00 € 7 741 111,79 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Operačný program Kvalita životného prostredia 310000/14 2014SK16M1OP002 3 059 781 290,00 € 944 522 158,41 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Operačný program Integrovaná infraštruktúra 311000/15 2014SK16M1OP001 6 071 818 791,00 € 1 905 605 256,74 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Operačný program Ľudské zdroje 312000/14 2014SK05M0OP001 2 218 943 729,00 € 913 458 729,74 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operačný program Efektívna verejná správa 314000/8 2014SK05SFOP001 278 449 284,00 € 81 423 150,65 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.