Subjekty

Subjekty zainteresované do implementácie programov a projektov európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020 (bez PRV).
Search Reset filter
Názov IČO Realizované projekty Počet konečných užívateľov výhod Zazmluvnený príspevok Čerpaný príspevok
0100 Ventures s. r. o. 50209728 0 0 0,00 € 0,00 €
100lar, s.r.o. 47441879 0 0 0,00 € 0,00 €
1113 Bojnice s.r.o. 50618563 1 2 399 999,60 € 0,00 €
1115 42019648 0 2 0,00 € 0,00 €
12345, s.r.o. 44503091 0 0 0,00 € 0,00 €
13pro s.r.o. 03184528 0 0 0,00 € 0,00 €
1. KŠK Žilina 42221307 0 0 0,00 € 0,00 €
1MillionArt s.r.o. 50683071 0 0 0,00 € 0,00 €
1. PLASTCOMPANY, spol. s r.o. 0 0 0,00 € 0,00 €
1. Správcovská spoločnosť s.r.o. 47668695 0 0 0,00 € 0,00 €
1. účtovná, spol. s r. o. 36792080 0 0 0,00 € 0,00 €
1.ZO ČSOP Valašské Meziříčí 64123693 1 0 226 264,78 € 0,00 €
21st line s. r. o. 47085681 0 0 0,00 € 0,00 €
22 s.r.o. 46753541 0 0 0,00 € 0,00 €
247.sk, s.r.o. 44306873 1 5 191 720,82 € 0,00 €
24 communication, s.r.o. 47250542 0 2 0,00 € 0,00 €
29 Teaam s.r.o. 50663640 0 0 0,00 € 0,00 €
2BCognitus s.r.o. 36603601 0 0 0,00 € 0,00 €
2HB, s. r. o. 51153491 0 0 0,00 € 0,00 €
2ip Printing Solutions s. r. o. 35912812 1 7 200 000,00 € 199 335,00 €
PROFISTAT

Všetky vstupné dáta pre zobrazované prehľady a zostavy sú získané z verejne dostupných zdrojov, predovšetkým opendata.itms2014.sk, crz.gov.sk, rpvs.gov.sk. © All rights reserved · MC support s.r.o. · Tieto stránky používajú cookies. Podmienky Cookies .


Tento projekt vznikol vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci operačného programu Výskum a inovácie, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

PROFISTAT       PROFISTAT

Cookies

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb.